Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 
 

Dödsrunor

 

 Ur Sundsvalls Tidning, måndagen den 16 maj 1898.

Dödsfall. I går ingick från Hernösand underrättelse att medarbetaren i Vesternorrlands Allehanda, skalden J. P. Wallin, sagda dag aflidit därstädes af hjärnblödning.
J. P. Wallin var född i Ångermanland 1848, och hade sålunda vid sitt frånfälle nått jämt ett halvsekel i ålder. Efter att ha absolverat studentexamen i Upsala, ämnade han beträda den prästerliga banan, men sedan han aflagt teologisk-filosofisk och dimissonsexamen afbröt han plötsligt sina akademiska studier och egnade sig åt tidningsmannens yrke.
I denna sin egenskap fungerade han först under ett par år som redaktör af tidningen Fyris. Vidare har han under två särskilda perioder tillhört Vesternorrlands Allehandas redaktion i Hernösand, hvilken tidnings medarbetarekrets han jämväl vid sin död tillhörde. På slutat av 70-talet var han dessutom redaktör af Medelpads Allehanda, som då utgafs i Sundsvall.
Wallin hade som skald i yngre dagar rönt ganska vackra litterära framgångar. Sålunda belönades så väl hans diktcykel ”Karl XII” som diktsamlingen ”Från fjällen” med Svenska akademiens andra pris. Och åtskilliga af W:s utgifna arbeten ha rönt en berättigad uppmärksamhet.
W. var en hjärtegod, vänsäll personlighet, med ett sinne och ett lynne, som var barnafromheten, hjärtegodheten själf.
Då han nu för alltid nedlagt pännan, må det sägas, att Norrlandsprässen genom hans frånfälle gör en ganska afsevärd förlust och speciellt torde läsekretsen för den tidning han nu tillhörde komma att sakna den mången gång rolige och alltid oförarglige krönikören med den genomskinliga signaturen J.P.W.