Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 
 

Dödsrunor

 

 Ur Sundsvalls-Posten, måndagen den 16 maj 1898.

Dödsfall. Medarbetaren i Vesternorrlands Allehanda i Hernösand, litteratören J. P. Wallin, afled derstädes i går af hjärnblödning, 50 år gammal.
Utom en flitig litterär verksamhet, som bland annat två gånger inbragt honom Svenska akademiens andra pris, hade han egnat en stor del af sitt lif åt pressens tjänst och i sådan egenskap medarbetat i flera tidningar. Han var en tid redaktör för tidningen Fyris i Upsala och för Medelpads Allehanda här i Sundsvall, från hvilken senare period mången ännu torde erinra sig hans kvicka och roliga krönikor.
Längsta tiden af hans arbete i pressens tjänst faller inom den tidning, i hvars redaktion han kvarstod till sin nu timade död, nämligen Vesternorrlands Allehanda, där han medarbetat sammanlagdt omkring halftannat årtionde och åt hvars spridning i ångermanländska bygder han mycket bidragit med sina krönikor, signerade med det populära märket J.P.W.
Som person var den bortgångne, som från början ämnat ägna sig åt det presterliga kallet och någon tid studerade i Upsala, af en fridsäll och hjärtegod natur, hvarför han efterlämnar en talrik krets vänner. W. var ogift och sörjes nämrast af en broder, skollärare i Helsingland.