Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Galleri

Figaro

Figaro, svensk veckotidning som gavs ut i Stockholm 1878- 1925. Mönstret för tidningen togs från de amerikanska söndagsbladen och innehöll  noveller, kåserier, utrikesöversikter, notisavdelning och kulturhistoriska uppsatser.

Kuvert

Kuvert

Excerpt

Excerpt

Eko

EKO Illustrerat månadsblad.  1876. ”För en billig penning ge allmänheten ett illustrerat månadsblad, vars innehåll består av poesi, noveller, anekdoter, konstnärligt utförda illustrationer mm”. Johan Peter Wallin var redaktör på tidningen 1883-1884.

 Wisby fall

Försättbladet till boken Wisby fall. Utgiven på Edquist & Berglunds förlag 1872.