Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Familjen - Föräldrarna

 

Fader Abraham 

 

Även Johan Peters föräldrar och tre bröder bör omnämnas. Fadern Abram Johansson Wallin tog steget från självägande bonde i den avlägsna byn Vallen i Junsele till att bli lärare. Vad som är orsaken till hans yrkesval har vi inget riktigt svar på, men att det med stor sannolikhet påverkade sönernas yrkesval att utbilda sig till helt andra sysslor än att bli jordbrukare.

Abraham föddes den 12 oktober 1821 som son till bonden Johan Abrahamsson och Anna Danielsdotter. Han erhöll själv ena halvan av hemmanet genom lottkastning med en bror år 1843 och ingick den 17 mars 1847 i äktenskap med bondedottern Anna Lisa Persdotter Modin. Hon var född den 11 juli 1820 i Mo, Junsele som dotter till bonden Per Salomonsson Modin och Anna Stina Eriksdotter, även detta en släkt med urgamla anor inom Junseles bondesläkter.
Redan den 1 november samma år föddes första barnet Johan Peter och två år senare den 13 mars 1849 sonen Daniel August. Efter några års uppehåll i barnafödandet kom sonen Abraham Oskar till världen den 21 juni 1855.
Vad som sen avgjorde att de avyttrade hemmanet på Vallen kan vi bara spekulera i, men den 22 april 1858 anhöll nybyggaren Josef Josefsson i Betarsjönäset om lagfart för hemmanet Vallen nr 4 om 1 1/6 seland, vilket han enligt kontrakt köpt för 2590 riksdaler av Abram Wallin.

Flyttlasset gick samma år till byn Lomsjön i Åsele där Abraham blev barnalärare, och redan året därefter, 1859, bosatte de sig i byn Bomsjön i samma församling. Hur de fick tanken att flytta just till denna socken går som sagt inte att utröna, men just detta år var det stor efterfrågan på s.k. barnalärare, som skulle hjälpa de ordinarie skollärarna att bedriva undervisning på landsbygden. I sockenstämmoprotokoll från flera socknar kan man just detta år se att man från högre instanser gick ut med kungörelser för att bättre ombesörja de svenska barnens skolundervisning.
Ur sockenstämma i Åsele den 21 december 1860. § 1.
……skoläraren Dahlin erbjöd sig att under sin tid betsrida organist tjensten emot erhållande af 50 öre per rök, hvarjemte han af denna lön förband sig att till Barnaläraren Vallin i Bomsjön Årligen betala 100 Rdr Rmt mot det att denne jemte honom skulle bestrida barnaundervisningen i Rotarne

I Bomsjön föddes deras fjärde och sista barn, Karl Johan, den 24 juni 1860, och därefter flyttade de till Kyrkbyn Järvsö i april 1863. Där noterar prästen särskilt att de var kända för en from och Christlig vandel.1864 bosatte de sig i Öije i samma socken.
Familjen flyttade vidare till Söderala i närheten av Söderhamn den 22 september 1870 och året därefter till Forssa församling, men tillbaka till Ala såg i Söderala 5 februari 1872 Där ko de framgent att bo och där avled hustrun Anna den 15 september 1880 av vattusot.

Abraham gifte om sig den 7 december 1883 med Kristina Nordin från Torp i Västernorrland och med henne fick han dottern Abra Beata Kristina den 28 december 1885.
En dödfödd son föddes den 5 maj 1887.

Abraham avled i Ala såg, Söderala den 9 december 1887.

Av dessa fem barn, blev förutom Johan Peter, alla lärare.
Enligt nekrolog i Västernorrlands Allehanda efter sonen Johan Petter år 1898 står att fadern Abraham var odalman, men därjämte ock spelman, en af bygdens främsta, hvars glada upptåg och lekande fela voro lika berömda.