Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
"En tidningsman"

Införd i Medelpads allehanda 9 dec 1876.


En tidningsman han hafver en ganska lycklig lott
Så framt hans hud är garvad och stryk gör honom gott.

Han älskad är av alla, det kan han sluta till,
Då samt och synnerligen man honom aga vill.

Han ej behöver frukta för någon ovän han,
Blott han sig håller hemma och dörren reglas kan.

Men allt som sker i världen, han veta få bestämt,
Om han är allestädes närvarande alltjämt.

Hans möda den är ringa, ja blott ett tidsfördriv,
Så framt han ingen nattsömn behöver i sitt liv.

Och tacksamhetens skördar han skär i överflöd,
Om blott han kan befalla, att stenar varda bröd.

Att han är oumbärlig, det kan han skryta ock,
Så framt han vill sig ävja att vara syndabock.

Han slår sig fram i världen med största lätthet, han,
Och han kan strida ensam mot tiotusen man.

I överflöd han lever och göder själ och kropp,
Och mätt han blir av ankor, som andra äta upp.

Han ej behöver frysa och domnad få sin arm,
Publiken honom håller i kläderna helt varm.

Ja, idel ljus och solsken, det är hans liv bestämt,
Så framt han blott kan låta som om det regnar jämt.