Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
"Ångermanland"


Aldrig jag såg i mitt liv och dröm
vänare trakt uppå jorden.
Fädenebygd med din härliga ström,
skönaste älv uti Norden;
Dälder med pass mellan nipor vid strand,
gårdar och fält upptill skogarnas rand,
Ångermanland.

Barndomens minnen i oskuldens dräkt
skänka mig ljuvaste fägring,
syner med änglar och regnbågesläkt,
dröja ännu i din hägring.
Därför du tänder mitt hjärta i brand,
fängslar min själ och förtrollningens band,
Ångermanland.

Vinkar mig ej en lycksalighetsö
där med sitt doft ifrån Eden?
Där från mitt hem vid blånade sjö
nedåt till älven gick färden.
Skjälp dina forsar och vågorna –
mitt i alla växling beständigt dig själv,
Ångermanland.

Tätt vid det väna det vilda dig ställt,
… … kjusorna stöta,
Jättarnas grottor till älvornas tält,
Furorna blommorna möta.
Storhet och täckhet gå hand uti hand,
Skönt är vårt Norrland och främst däribland,
Ångermanland