Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Familjen - Syster

 

 Abra Beata Kristina Wallin

Född den 28 december 1885 i Ala, Söderala som dotter till f.d. skolläraren Abram Johansson Wallin och hans andra hustruKristina Nordin.

Efter faderns död  kom hon och modern att bosätta sig i Orsta i Söderala den 8 november 1888 och den 23 oktober 1893 bosatte de sig i Östansjö i samma församling där modern noteras som Väfverska.

Abra tog lärarinneexamen 1905 och anställdes 1906 som småskollärarinna i Glösbo i Rengsjö socken, där tillträdet skedde den 1 januari 1907. Däremot står hon i kyrkboken skriven hemma i Söderala till 1911 när hon till slut fick flyttbetyg till Rengsjö den 7 januari.

Den 11 januari 1912 utflyttade hon till Järvsö där hon fick tjänst som småskollärarinna i Sörby fram till 1916 då hon började tjänstgöra i Boda i samma församling. Från 1917 var hon tjänstgörande Eda.

1920 gick flytten till Vendel i Uppland där hon blev stationerad i Åls skolhus innan hon redan samma år flyttade till Garpenberg.

Hur de följande åren gestaltade sig vet vi inte i nuläget men hon kom att förbli ogift och avled i Karsjö i Järvsö socken den 29 februari 1956.