Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 

 

 


 
 


 
 

J. P. Wallins födelsehem i Vallen

Wallins födelsehem i Vallen.
Målad efter fotografi. Ulla Ramne Annander.

 

Johan Peter Wallin

Johan Peter Wallin från Vallen i Junsele, presenteras här av Wallinsällskapet och Junsele Hembygdsförening.

Akademiprispristagaren Wallin var bl.a. involverad i framtagandet av det som i senare tid blev SAOL, Svenska Akademiens ordlista.

 

Ur Nordisk familjebok 1800-talsupplagan 17 V-Väring:

Wallin, Johan Peter, vitter författare, född i Junsele socken, Ångermanland, d. l Nov. 1847, studerade 1869-73 vid Upsala universitet, var vik. lärare vid Hernösands seminarium 1874, redigerade 1875-83 ömsevis »Medelpads allehanda» i Sundsvall och »Vesternorrlands allehanda» i Hernösand, var derefter ett halft år redaktör för »Fyris» i Upsala och tillhör sedan 1890, efter en flerårig vistelse i Stockholm, ånyo »Vesternorrlands allehandas» redaktion. Han har vunnit Svenska akademiens andra pris för sina omfångsrika dikter Visby fall (10 sånger på terziner, 1872), Mor och son (tr. i samlingen Från fjellen, 1876) och Carl den tolfte (24 sånger, utg. i 3 bd 1883- 85, under signaturen Johannes Petrus). W. har äfven författat några prosaberättelser.

Ur Svenskt litteraturlexikon, tryckår okänt.
Wallin, Johan Peter (1847-1898), f. i Junsele socken, Ångermanland. Efter studier i Uppsala verkade W. som tidningsman i Stockholm och i Norrland. Han skrev dikter som beaktades av Svenska Akademien, Wisby fall 1872, Från fjellen 1876 och Carl den tolfte (3 bd 1883-85), de senare under pseud. Johannes Petrus. Under samma pseud. utgav W. romanen Svärmeriets offer, 1877, som behandlar religiösa rörelser i norrländsk miljö, liksom Lapp-Ante eller en hägring 1886. Under pseud. Ingemar publicerade han Stockholmsskildringen Fördomar 1885.

Ur Svensk Uppslagsbok, band 30, andra omarbetade och utvidgade upplagan (1947-1955 års upplaga), tryckt 1965.
Artikeln är signerad E. Det står för Harald Elowson, docent vid Lunds universitet.
Wallin, Johan Peter, författare, journalist (1847-98). W. studerade 1869-73 vid Uppsala univ. och verkade sedan som tidningsman i Stockholm och Norrland. Han skrev dikter, som beaktades av Svenska Akad., ”Wisby fall” (1872), ett epos i romantisk stil, ”Från fjellen” (1876), där han har motiv från sin norrländska hembygd, och ”Carl den tolfte” (3 bd, 1883-85), den senare utg. under sign. Johannes Petrus. Under samma sign. utgav han romanen ”Svärmeriets offer” (1877), som handlar om religiösa rörelser i norrländsk miljö, och under sign. Ingemar publicerade han ”Fördomar” (1885), en skildring från Stockholm.
E.

Ur Norrländsk uppslagsbok, band 4, tryckt 1996
Wallin, Johan Petter, 1847-98, f. i Junsele, Åml., författare och tidningsman. Efter studier vid Uppsala universitet 1869-73 var W. redaktör för Medelpads Allehanda i Sundsvall 1874-79 samt för Westernorrlands Allehanda i Härnösand 1879-83 och 1890-98. För diktverket Visby fall (1872) erhöll han Svenska Akademiens andra pris, och 1876 publicerade han diktsamlingen Från Fjellen. Under signaturen Johannes Petrus gav W. ut Carl den tolfte (1-3; 1883-85.

 
 

 

GALLERI
Bilder med anknytning till Wallin.

ANTAVLA
Fem generationer bakåt. Framtagen
av Riksarkivet/ SVAR, Ramsele.

RECENSIONER
Tidningsrecensioner sammanställda av Hans O Alfredsson.